Cookies

BOOM Communicatie plaatst cookies op computers en devices van bezoekers om de websites Boomcommunicatie.nl, Bepaaljezelf.nl en Wiebentu.nl te verbeteren. Deze cookies worden voor onbepaalde tijd op de computer of het device van de bezoeker geplaatst en zijn door de gebruiker te verwijderen. Uit de cookies kan BOOM Communicatie niet opmaken welke personen de sites hebben bezocht. Bezoekers blijven namelijk altijd anoniem. Het toestaan van de cookies helpt BOOM Communicatie haar online dienstverlening te verbeteren.

Boomcommunicatie.nl, Bepaaljezelf.nl en Wiebentu.nl kunnen gebruik maken van ‘First party cookies' en ‘Third party cookies'. Met behulp van deze cookies wordt het noodzakelijke internetverkeer tussen de sites van BOOM Communicatie en de computer of device van de bezoeker geregeld, kan BOOM Communicatie zien welke delen van haar sites het meest worden gebruikt door bezoekers (BOOM Communicatie gebruikt hiervoor het programma Google Analytics en slaat hierbij bezoekersgegevens op zoals bijvoorbeeld de frequentie van bezoeken, aantal bekeken pagina's, lengte van bezoeken) en kan BOOM Communicatie haar online advertenties afstemmen op de gebruikers van haar websites. Met behulp van de cookies kunnen voorts de naam van de serviceprovider en het IP-adres van de bezoeker worden vastgelegd. Met deze gegevens zijn personen die gebruik maken van de websites van BOOM Communicatie niet te herleiden. BOOM Communicatie deelt de verzamelde gegevens in beginsel niet met derden.