Cultuur en
verandering

Effectieve organisaties kunnen bogen op een positieve cultuur. Een cultuur is veel meer dan een optelsom van normen en (kern)waarden. De cultuur is de concrete uiting van de identiteit van de organisatie in het gedrag van medewerkers. Een gezonde cultuur is als een voedingsbodem. Is die goed samengesteld, dan leidt dat tot groei en succes. BOOM helpt bij het creëren van waardengedreven organisaties. Dat doen we onder meer door integraal te sturen op gedrag en leiderschap.
 

Waardevolle organisaties hebben een geloofwaardige en aanstekelijke cultuur

Niet voor niets zeggen wij vaak: ‘om buiten te winnen, moet je binnen beginnen!’ Juist in een tijd waarin veranderingen elkaar snel opvolgen, is het zaak om als organisatie wendbaar te zijn en adaptief vermogen te ontwikkelen. Een vitale cultuur is hierbij essentieel. Interne afstemming van kennis, houding en gedrag zijn voorwaarden om extern succes te boeken. Grip krijgen op veranderingen in een organisatie, valt of staat met het creëren van betekenis, draagvlak en adoptie bij betrokkenen. Daarom zitten wij tijdens een verandertraject graag dicht op het vuur. Met als doel om iedereen vanuit dezelfde waarden en ambities te laten bijdragen aan de toekomst van de organisatie.


Purpose stuurt cultuur

Succesvolle verandertrajecten brengen nieuwe energie. Veelal komt die voort uit zaken die al goed gaan; die de organisatie kenmerken. In onze visie ontstaat alignment door een betekenisvolle en inspirerende purpose van de organisatie centraal te stellen. Waarom bestaat de organisatie? Wat is het doel en wat drijft de medewerkers en het leiderschap? Het is daarbij de kunst om goed te luisteren naar wat er speelt; binnen én buiten de organisatie. En om van daaruit gericht te sturen. Deze bottom-up benadering maakt iederéén binnen de organisatie tot eigenaar van de cultuur, én dat sorteert effect.
 

Een van de dingen die ons kan verbinden, is het delen van dezelfde waarden. Het gaat bij waarden in diepere zin dus ook niet om het bedrijf zelf, maar om de positie van het bedrijf in de ‘wij’. Welke waarden delen we en met wie?

Ga naar het dossier over het onderwerp Waardengedreven organisaties

Management, leiderschap en governance zullen in balans moeten worden gebracht om te kunnen overleven. Dat is de uitdaging van het management/leiders van de toekomst. BOOM helpt u de fundamenten voor leiderschap en governance te leggen.

Ga naar het dossier over het onderwerp Leiderschap en governance

Organisaties zijn geen statische entiteiten. Ze evolueren voortdurend. Zeker in deze snel veranderende samenleving. En dat is niet altijd eenvoudig. Professionalisering, innovatie en flexibilisering zijn belangrijke thema’s op het gebied van organisatieontwikkeling. BOOM helpt bij het initiëren en implementeren hiervan.

Ga naar het dossier over het onderwerp Organisatieontwikkeling

Het belang van cultuur- en gedragsverandering wordt vaak behoorlijk onderschat. Terwijl de rol van de organisatiecultuur bij gedragsverandering groot is. De uitdaging zit hem in het verbinden van emoties en cultuur met organisatorische doelen en prestaties. BOOM helpt organisatie hierbij.

Ga naar het dossier over het onderwerp Cultuur- en gedragsverandering

Effectieve organisaties laten zich kenmerken door een duidelijke merkgestuurde lijn en een positieve cultuur. Afdelingen, teams en medewerkers die dezelfde ‘beliefs’ hebben, bereiken meer. Het is echter niet eenvoudig om iedereen binnen een organisatie op lijn te krijgen en om medewerkers het merk (intern en extern) te laten uitdragen. BOOM helpt organisaties op het gebied van alignment en internal branding.

Ga naar het dossier over het onderwerp Alignment en internal branding

Bekijk in dit dossier relevante artikelen over cultuur en verandering: