Digitale transformatie

Digitaal transformeren vraagt een integrale benadering

De wereld digitaliseert. Dat biedt uitdagingen en kansen. Het dwingt organisaties om met nieuwe ogen naar hun business te kijken. Een succesvolle digitale transformatie vraagt een integrale aanpak. BOOM helpt organisaties in alle facetten van dat proces. Voor ons is digitale technologie geen doel op zich, maar een steeds belangrijk onderdeel van de overkoepelende strategie.

Digitaal transformeren raakt alle onderdelen van de organisatie. En de klant vervult daarin meer dan ooit een sleutelrol. Van organisaties wordt niet alleen verwacht dat zij inzicht hebben in de customer journey, maar ook dat zij hun dienstverlening en services daar nauw op afstemmen. Een goede samenwerking tussen verschillende afdelingen is daarom voorwaardelijk. Door (interne) stakeholders tijdig in het proces te betrekken, creëren we draagvlak en synergie.

 

Visie op digital

Wij zien digitale transformatie als (complex) veranderproces. Startend vanuit een sense of urgency en met een duidelijke visie op digital. Klantdata is (binnen de privacygrenzen) beschikbaar en vormt belangrijke input voor strategische beslissingen. Van daaruit zijn bedrijfsprocessen en producten en diensten doelgericht te digitaliseren. Bij transformatietrajecten stellen wij echter altijd de mensen, en niet de technologie, centraal. Zíj bepalen namelijk het succes van de transitie. ‘Customer first, maar wél merkgedreven’, is dan ook ons credo.

Subthema's binnen digitale transformatie

Vrijwel elke organisatie heeft in haar overkoepelende strategie aandacht voor de digitale kanalen. Toch is het voor hen in de praktijk lang niet altijd eenvoudig om een brug te slaan tussen beleid en online. BOOM helpt organisaties bij het vertalen van de organisatiestrategie naar digitale oplossingen – van strategie tot executie.

Door nieuwe wetgeving zoals de AVG/ GDPR worden privacyrechten versterkt en uitgebreid. Wat moet u als organisatie doen om mensen hun rechten te kunnen laten uitoefenen? BOOM helpt u bij online privacy vraagstukken.

Soms blijkt dat de inhoud van uw digitale kanaal niet goed aansluit bij de belevingswereld of verwachtingen van gebruikers. Is er nog inhoudelijke ruimte om tegemoet te komen aan de wensen van gebruikers? BOOM bezorgt interessante user insights waarmee de user experience verbeterd kan worden.

Een goede digital presence valt of staat met de mate van toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid haar digitale kanalen. BOOM helpt organisaties bij het aansluiten van platformen, websites, intranetten en business apps op de customer journeys. We hebben daarvoor alle benodigde kennis in huis: van strategie tot onderzoek en design.

BOOM helpt u een beeld te vormen hoe uw werknemers in de toekomst moeten werken om betrokkenheid, productiviteit en bedrijfswaarde te stimuleren.

Het verbeteren en meten van conversie is een continu proces. Hierbij is er een grote onzekerheid is wat zorgt voor meer conversie of engagement. Elk kanaal en doelgroep is anders en wat vandaag werkt, hoeft geen garantie te zijn voor veel conversie en engagement over een half jaar. BOOM helpt organisaties met het doen van analyses en het vinden van de juiste mix voor optimale prestaties.

Kennis en insights over digitale transformatie

Projecten binnen het thema digitale transformatie