Bureau voor strategie en communicatie binnen de overheid

Bestuurlijke, maatschappelijke en technologische veranderingen in de samenleving hebben overheidscommunicatie de afgelopen jaren behoorlijk beïnvloed. De complexiteit is toegenomen. Burgers zijn mondiger, stellen zich kritischer op en willen betrokken worden. Hun verwachtingen zijn hoger.

Tegemoetkomend aan deze ontwikkelingen is het de taak van de overheid om tijdig, volledig en transparant te communiceren. Ook moet de overheid zich online actiever bewegen en daar de maatschappelijke verbinding maken. In dialoog met burgers, maar ook met hun digitale dienstverlening. Dit vraagt een gedegen, voortvarend (communicatie)beleid, waarin overheden en (keten)partners samenwerken en elkaar stimuleren.

 

Als BOOM leveren wij daar graag een bijdrage aan. We zijn bekend in bestuurlijk complexe omgevingen, brengen daar de belangen van stakeholders in kaart en weten hierna de stap te maken naar daadkracht en resultaat. Als gedegen partner helpen we met de uitdagingen waar ministeries, provincies, ZBO’s, RWT’s  en non-profit instellingen voor staan. Bijvoorbeeld waar het gaat om het meenemen van burgers in nieuw beleid, het veranderen van gedrag, het intern en extern uitdragen.

Nu én na corona

De coronacrisis vraagt veel van uw aanpassingsvermogen en creativiteit. Hoe zorgt u ervoor dat uw dienstverlening op peil en uw beleid overeind blijft? Hoe komt u door de crisis, met de blik vooruit?

Relevante projecten:

Interessante artikelen:

Enkele opdrachtgevers waarmee wij prettig samenwerken: