Overname en fusie

Of medewerkers zich willen verbinden aan het nieuwe gezamenlijke doel, is bepalend voor het slagen van een fusie of overname. BOOM brengt culturen samen en geeft richting aan vraagstukken over merkhiërarchie en -synergie.

Een greep uit onze projecten

Een selectie van onze kennis en insights