pijl Created with Sketch. Alle cases

Positioneren als kunst verstaan

In twintig jaar ontwikkelde Flash Private Mobile Networks zich tot de marktleider in radiocommunicatie. Zowel het bedrijf zelf als haar omgeving zijn in die tijd flink veranderd. Voor een groeiende organisatie in een zich razendsnel ontwikkelende markt, is het belangrijk om regelmatig positie te bepalen en hier gericht op te sturen. Daarbij is het de kunst om de eigen kracht te benutten en die tot uiting te laten komen in communicatie en gedrag. In de elf jaren die Flash en BOOM Communicatie nu samenwerken, hebben enkele (her)positioneringstrajecten hiervoor koers gezet.

Flash richt zich op hoogwaardige communicatiesystemen die op een slimme manier zorgen voor de veiligheid, efficiency of continuïteit van bedrijfsprocessen. Dat kan klassieke radiocommunicatie zijn in situaties waarbij de zekerheid van de verbinding cruciaal is, zoals bij de politie, bij de brandweer, of op grote industriële complexen. Steeds vaker zijn het hightech maatwerkoplossingen, zoals het integreren van bewakingssystemen, radiocommunicatie en intercoms op meerdere locaties. Zodat één meldkamer alles kan aansturen; bedrijfszeker en op afstand. Of het uitdenken en leveren van geavanceerde technologie die signaleert wanneer iemand in de problemen komt tijdens het werken in een risicovolle bedrijfsomgeving. Flash Private Mobile Networks levert de kennis, apparatuur, systemen en diensten om deze vormen van hightech communicatie mogelijk te maken. Dat vraagt een continue focus op nieuwe technieken én op vragen vanuit de markt.

JEI-positionering

Juist dat bleek in de begintijd van Flash de stille motor achter het succes: het contact met klanten, het luisteren naar hun behoeften en de goede service. Dat kwam duidelijk naar voren uit het communicatieonderzoek dat BOOM Communicatie verrichte voor de eerste JEI-positionering. Na deze positionering wist Flash zich verder te ontpoppen als markleider in de branche. Het positioneringstraject introduceerde het merkgericht handelen binnen de organisatie, waarbij medewerkers worden aangemoedigd om de eigen identiteit van Flash nog nadrukkelijker invulling te geven. Ook de manier waarop Flash zich in woord en beeld presenteerde, werd aangepakt. De onderneming kreeg een volwassen, toonaangevende uitstraling.

“Sinds deze positionering presenteren wij ons op een manier die recht doet aan wie we zijn, aansluit bij onze klanten en ons onderscheidt van de concurrentie”

Marjolein Graauw (Flash Private Mobile Networks)

Het opbouwen van een sterk merk begint bij het inventariseren van de belangrijke bedrijfswaarden, onderzoek onder doelgroepen en het vaststellen van het onderscheidend vermogen ten opzichte van andere bedrijven in de markt. BOOM Communicatie bracht dit op een methodische manier in kaart met interne en externe bevragingen, een concurrentieanalyse, een SWOT-analyse en enkele JEI-positioneringsessies met een projectgroep. Deze projectgroep vormde een afspiegeling van alle geledingen van de organisatie, waardoor er meteen al een breed draagvlak werd verkregen voor het proces waarbij iedereen werd gevraagd naar hun eigen kijk op de zaak; ieder vanuit zijn of haar vakgebied, kennis en ervaring.

 

Authentieke kenmerken

Naar voren kwam dat de waarden ‘servicegericht’, ‘klantvriendelijk’ en ‘betrouwbaar’ bepalend zijn in de identiteit van Flash en dat die zowel intern als extern herkend worden. Deze waarden stellen het bedrijf in staat om klanten échte aandacht te geven en goed te luisteren naar hun behoeften en wensen. In de positionering die hierna werd vastgesteld, zijn het juist deze authentieke aspecten die Flash als merk betekenis en lading geven. Het was vervolgens zaak om de symbolen, de communicatie en het gedrag van Flash in lijn te brengen met de gewenste positie.

De kunst van het verstaan

Zo werd de corporate identity visueel gemaakt in de vorm van een nieuw logo, een pay off en een communicatieconcept. De op de nieuwe positie gerichte visuele identiteit werd doorgevoerd in alle huisstijldragers en promotiemiddelen, zoals bedrijfskleding en het wagenpark. Ook in alle online en offline advertentiecampagnes werd deze identiteit gepresenteerd. Wezenlijk onderdeel hiervan was het communicatieconcept ‘De Kunst van het Verstaan’. Dit statement verwoordt de propositie van Flash. Enerzijds zegt het letterlijk iets over de producten en diensten die de onderneming levert aan haar doelgroepen: goede, betrouwbare communicatie is in hun dagelijkse werksituaties cruciaal. Anderzijds belicht het de bepalende identiteitskenmerken: de klant- en servicegerichtheid. Flash verstaat als geen ander de klantvraag en het communicatieconcept geeft daar uitdrukking aan.

Na de positionering profileert de onderneming zich krachtiger en bewuster. Marjolein Graauw van Flash onderschrijft dat: “We zagen dat onze externe presentatie niet langer paste bij waar we als organisatie voor staan. Dat is dus aangescherpt. Ook hebben we vastgesteld waaraan we prioriteit moeten geven om onze concurrentiepositie verder te versterken en te groeien als onderneming. Sinds deze positionering presenteren wij ons op een manier die recht doet aan wie we zijn, aansluit bij onze klanten en ons positief onderscheidt van de concurrentie”.  

Internal branding

Een bepalende rol is daarin weggelegd voor het personeel. Want het handelen en communiceren van de mensen binnen de organisatie bepaalt voor een belangrijk deel het imago én daarmee het succes van de ingezette koers. Met een traject van internal branding is de positionering toegankelijk en toepasbaar gemaakt voor alle medewerkers. Onder meer met een gemeenschappelijk startmoment, een naslagkaartje dat wijst op de belangrijke kernwaarden, focus op het merkgericht handelen tijdens het dagelijkse werk en het elkaar voortdurend wijzen op merkgericht gedrag. Ook wordt voortaan bij werving en selectie van nieuwe medewerkers rekening gehouden met de gewenste merkpositie en de vitale waarden die hierbij een rol spelen.

Herijking positionering

Het handelen vanuit de toonaangevende positie, nieuwe technologische ontwikkelingen en veranderingen in de markt, vroegen recentelijk om een herijking van de positionering en de waardepropositie. Opnieuw werd een beroep gedaan op BOOM Communicatie, die vanuit nieuwe verkenningen, analyses en enkele JEI-sessies samen met Flash een heldere visie en strategie heeft neergelegd. Ook het communicatieconcept ‘De Kunst van het Verstaan’ werd gerevitaliseerd. “Tegenwoordig geven we een extra duiding aan De Kunst van het Verstaan”, zegt Simone van Putten, CEO van Flash. “Flash heeft zich ontwikkeld tot een ervaren consultant die alert is op innovaties en deze vertaalt naar de werkvloer. Ontwikkelingen, zoals machine-to-machine-communicatie, het ‘internet of things’ en business intelligence, past Flash integraal toe. Met onze producten en oplossingen vertalen wij de wensen van onze klanten naar functionele toepassingen”.

“De jarenlange samenwerking met BOOM Communicatie en hun methodische aanpak, hebben zich zeer zeker uitbetaald”

Momenteel wordt er door BOOM Communicatie ‘in company’ nader invulling gegeven aan de implementatie. Dit gebeurt in de vorm van de detachering van specialisten. Marjolein Graauw spreekt met waardering over de relatie met BOOM Communicatie: “Onze jarenlange samenwerking en hun methodische aanpak, hebben zich zeer zeker uitbetaald”.

Meer weten over deze case?

Neem contact op met David.

Bekijk ook deze case:

Online huisadviseur van RDW