Visie en
strategie

Succesvolle organisaties en merken hebben een duidelijke purpose. Uitgaande van hun bedoeling en hun kracht kiezen zij gericht positie, op basis van ‘shared values’ met hun omgeving. Dat is niet eenvoudig in een wereld die doorlopend en ingrijpend verandert en waarin traditionele business- en verdienmodellen onder druk staan. Organisaties hebben vragen over de toekomst, over innovatie en over hun identiteit en positionering. Wij helpen hen bij het maken van gefundeerde, scherpe strategische keuzes. Samen komen we tot deep purpose.

Succesvolle organisaties kiezen gericht positie

Een betekenisvolle missie en inspirerende visie motiveert medewerkers, creëert draagvlak en schept duidelijke kaders voor verandering en innovatie. Samen plaatsen we de toekomst van uw organisatie of merk in de juiste context, met de missie en de eigen identiteit als belangrijke ijkpunten. Want organisaties en merken die betekenis hebben en dicht bij zichzelf blijven, zijn geloofwaardig, aantrekkelijk en succesvol.

 

Blik op de toekomst

Als aanjagers van verandering en innovatie helpen wij ambitieuze organisaties bij het positie kiezen, visie ontwikkelen en grenzen verleggen. Om organisaties aan te sluiten bij het heden én klaar te stomen voor de toekomst, nemen we beslissingen op basis van data, trends en ontwikkelingen. Met onze evidence-based aanpak onderzoeken we het krachtenveld in en rondom een organisatie op pragmatische wijze. Zo dringen we door tot de kern en komen we tot een doordachte strategie, beleidsontwikkeling én een succesvolle implementatie daarvan.

Succesvolle organisaties en merken kiezen bewust positie. Rekening houdend met hun omgeving en uitgaande van eigen kracht. BOOM helpt middels een scherpe positionering bij het maken van de juiste (strategische) keuzes en brengt richting en focus aan. Het is dé bepalende factor voor succes.

Ga naar het dossier over het onderwerp Positionering

Gedreven door hun purpose en handelend vanuit een duidelijke visie, richten organisaties dagelijks hun activiteiten in. Het is daarbij niet eenvoudig om de stukken op de strategische tekentafel te concretiseren naar beleid. BOOM helpt bij het maken van deze belangrijke vertaalslag.

Ga naar het dossier over het onderwerp Beleidsontwikkeling

We staan aan het begin van ‘de disruptie van de digitale wereld’. De snelheid waarin businessmodellen en dienstverlening veranderen, neemt exponentieel toe. Nieuwe technologieën bieden mogelijkheden voor betere en efficiëntere dienstverlening en het werk eenvoudiger te organiseren. BOOM geeft vorm aan dergelijke transities.

Ga naar het dossier over het onderwerp Innovatie en businesstransformatie

Business intelligence is het continu proces waarmee organisaties op gerichte wijze data verzamelen, registreren en analyseren. Om met de opgedane kennis in besluitvormingsprocessen toe te passen om de prestaties van de organisatie te verbeteren. BOOM ondersteunt organisaties bij het inrichten van zulke processen en structuren en verschaft insights die ervoor zorgen dat organisaties zich intelligenter kunnen gedragen en ontwikkelen.

Ga naar het dossier over het onderwerp Business intelligence

Omdat de meeste van onze beslissingen routinematig worden genomen, is huidig gedrag de beste voorspeller van toekomstig gedrag. Een goede foresight vertrekt dan ook vanuit een sterke insight. BOOM helpt u met inzichten in wat een organisatie morgen kan doen om haar doelen te bereiken.

Ga naar het dossier over het onderwerp Foresighting

Een organisatie of merk doet de dingen die zij doet, niet zomaar. Dat komt voort vanuit een bepaalde drijfveer, de missie (of purpose). BOOM helpt organisaties bij het vaststellen van missie en visie; elementen die in sterke mate bepalend zijn voor de toekomst. Zo bieden wij organisaties een krachtig sturingsinstrument.

Ga naar het dossier over het onderwerp Missie en visie

Bekijk in dit dossier relevante artikelen over visie en strategie: