Bureau voor strategie en communicatie in de zorg

Organisaties in zorg en welzijn staan voor een enorme uitdaging. Die komen onder meer voort uit het beheersen van kosten, veranderde wensen van cliënten en nieuwe regelgeving. BOOM ondersteunt organisaties in de healthsector op strategie- en communicatievlak.

Zorginstellingen moeten antwoord bieden op deze onzekere en onvoorspelbare ontwikkelingen en worden geconfronteerd met complexe vraagstukken. Belangen worden daarbij zorgvuldig gewogen en keuzes worden gemaakt om mee te bewegen in een veranderende omgeving. Bij BOOM zijn we gespecialiseerd in verandermanagement en interventies binnen de context van de eigen organisatie én de maatschappelijke verbinding. Met een multidisciplinair team professionals komen we tot daadwerkelijke veranderingen en verbeteringen in de zorg- en welzijnssector.  We zijn denkers én doeners; ook de uitvoering en implementatie van veranderingen nemen we voor onze rekening. 

Way of work

Om met onze dienstverlening daadwerkelijk het verschil te kunnen maken, hechten we aan een aantal principes: betekenisvol werk, holistische aanpak, evidence-based, met open vizier, samen sterker, verbindend en tastbaar resultaat.

We kennen de communicatiedoelgroepen van binnen en buiten – van cliënt of patiënt tot medewerkers en externe stakeholders – en volgen de ontwikkelingen in de zorg op de voet. Wij nemen kennis van modellen, onderzoeken en inzichten over zorg en welzijn van nu én in de toekomst. En als bureau voor strategie en communicatie treden we vaak in contact met bestuurders, managers, zorgverleners, ketenpartners, cliënten en patiënten. Al die kennis, inzichten en ervaringen benutten we in onze dienstverlening. Met een bewezen aanpak pakken we reputatievraagstukken op, werken we aan beter communicerende organisaties, ontwikkelen we zelfsturende teams en creëren we oplossingen voor digital, communicatie en compliance.  

Interessante artikelen:

Relevante projecten:

Enkele opdrachtgevers waarmee wij prettig samenwerken: